Home Tin tức Fortinet giới thiệu giải pháp SASE với nhiều tính năng mới

Fortinet giới thiệu giải pháp SASE với nhiều tính năng mới

0

Các bản cập nhật mới đã nâng cao sức mạnh của giải pháp SASE được tích hợp toàn diện nhất trong ngành, giúp tăng cường khả năng hội tụ của mạng và bảo mật trên một hệ điều hành hợp nhất.

Fortinet vừa công bố một số cải tiến cho FortiSASE, giải pháp SASE từ chỉ một nhà cung cấp duy nhất, giúp cho việc triển khai trở nên linh hoạt, mở rộng hơn và khả năng truy cập an toàn mới cho các tài nguyên kỹ thuật số trên khắp các ứng dụng riêng, SaaS và internet.

Giải pháp SASE từ chỉ một nhà cung cấp duy nhất giúp đảm bảo an toàn cho mô hình làm việc kết hợp ngày nay. Ngày nay, phần lớn các tổ chức – 55% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mô hình làm việc từ xa do Fortinet thực hiện gần đây – cho phép nhân viên làm việc theo mô hình kết hợp, điều này có nghĩa là hầu hết các Giám đốc CNTT phải chú trọng hơn tới yếu tố bảo mật thông tin cho người dùng khi họ di chuyển từ nhà đến văn phòng, hay ngay cả khi họ đang trên đường di chuyển.

Khi sử dụng các giải pháp không được tích hợp tại các cơ sở hạ tầng tại chỗ và trên đám mây, việc bảo mật nhất quán cho tất cả người dùng gần như là không thể. Mạng càng rộng lớn và càng phân tán thì thách thức càng trở nên phức tạp. Việc cung cấp bảo mật nhất quán cho lực lượng lao động toàn cầu lựa chọn hình thức làm việc kết hợp, ở cả trụ sở doanh nghiệp và bên ngoài, đòi hỏi ứng dụng giải pháp SASE từ một nhà cung cấp duy nhất.

Tiếp tục giữ vững cam kết trong việc cung cấp giải pháp SASE toàn diện giúp mở rộng sự hội tụ của mạng và bảo mật từ vùng biên cho người dùng ở xa, Fortinet công bố các cải tiến cho FortiSASE, bao gồm:

Cải tiến tích hợp FortiGate Secure Edge: Với việc đã tích hợp FortiGate Secure Edge, các khách hàng đang sử dụng FortiGate Secure SD-WAN sẽ được hưởng lợi từ khả năng linh hoạt triển khai bảo mật tại chỗ (thông qua FortiGate) hoặc trên đám mây (thông qua FortiSASE). Các cải tiến trong tích hợp FortiGate Secure Edge mang đến cho các nhóm phụ trách bảo mật khả năng kiểm soát chi tiết hơn và linh hoạt hơn, lựa chọn thời điểm tiến hành bảo mật tại chỗ hoặc trên đám mây để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Cải tiến này sẽ đặc biệt mang lại lợi ích cho các tổ chức cho phép nhân viên làm việc theo phương thức kết hợp tại chỗ và từ xa, đồng thời đảm bảo bảo mật nhất quán tốt hơn bất kể khi người dùng đang ở đâu.

Cải tiến truy cập an toàn: Các cải tiến khác đã được cập nhật cho cả ba khả năng chính của FortiSASE nhằm đảm bảo quyền truy cập vào internet, các ứng dụng được lưu trữ riêng và các ứng dụng SaaS cho người dùng.

Truy cập Internet an toàn: FortiSASE đã được tăng cường sức mạnh hơn nữa với hiệu suất được cải thiện và khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như hỗ trợ địa chỉ IP công cộng chuyên dụng. Trải nghiệm dựa trên vị trí địa lý tiên tiến cho phép truy cập vào các dịch vụ tùy chỉnh dựa trên vị trí của người dùng.

Truy cập an toàn vào tài nguyên riêng: FortiSASE hiện cung cấp kết nối trung tâm SD-WAN an toàn mở rộng để hỗ trợ các mạng kết hợp lớn trên quy mô toàn cầu với tích hợp liền mạch cơ sở hạ tầng tại chỗ, qua đó cung cấp cho người dùng từ xa quyền truy cập an toàn vào các ứng dụng của doanh nghiệp.

Truy cập SaaS an toàn: FortiSASE đã được nâng cấp với các cải tiến của giải pháp trung gian bảo mật truy cập đám mây (CASB) giúp mở rộng phạm vi ứng dụng và cung cấp khả năng kiểm soát sâu hơn đối với hành vi ứng dụng SaaS cũng như khả năng hạn chế quyền kiểm soát truy cập của đối tượng thuê.

Được thiết kế để mang lại giải pháp bảo mật nhất quán cho người dùng ở mọi nơi, FortiSASE hội tụ bảo mật trên đám mây – bao gồm cổng truy cập web an toàn (SWG), giải pháp truy cập Zero Trust Network trên toàn cầu (ZTNA), giải pháp trung gian bảo mật truy cập đám mây CASB chế độ kép thế hệ tiếp theo, và Tường lửa dưới dạng dịch vụ (FWaaS) – và kết nối mạng (Secure SD-WAN).

Nhờ hệ điều hành duy nhất (FortiOS), các dịch vụ bảo mật được hỗ trợ bởi công nghệ AI của FortiGuard và FortiClient, FortiSASE giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động và đảm bảo khả năng bảo mật nhất quán ở mọi nơi.

Fortinet giới thiệu giải pháp SASE với nhiều tính năng mới

Các bản cập nhật mới đã nâng cao sức mạnh của giải pháp SASE được tích hợp toàn diện nhất trong ngành, giúp tăng cường khả năng hội tụ của mạng và bảo mật trên một hệ điều hành hợp nhất.

Fortinet vừa công bố một số cải tiến cho FortiSASE, giải pháp SASE từ chỉ một nhà cung cấp duy nhất, giúp cho việc triển khai trở nên linh hoạt, mở rộng hơn và khả năng truy cập an toàn mới cho các tài nguyên kỹ thuật số trên khắp các ứng dụng riêng, SaaS và internet.

Giải pháp SASE từ chỉ một nhà cung cấp duy nhất giúp đảm bảo an toàn cho mô hình làm việc kết hợp ngày nay. Ngày nay, phần lớn các tổ chức – 55% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mô hình làm việc từ xa do Fortinet thực hiện gần đây – cho phép nhân viên làm việc theo mô hình kết hợp, điều này có nghĩa là hầu hết các Giám đốc CNTT phải chú trọng hơn tới yếu tố bảo mật thông tin cho người dùng khi họ di chuyển từ nhà đến văn phòng, hay ngay cả khi họ đang trên đường di chuyển.

Khi sử dụng các giải pháp không được tích hợp tại các cơ sở hạ tầng tại chỗ và trên đám mây, việc bảo mật nhất quán cho tất cả người dùng gần như là không thể. Mạng càng rộng lớn và càng phân tán thì thách thức càng trở nên phức tạp. Việc cung cấp bảo mật nhất quán cho lực lượng lao động toàn cầu lựa chọn hình thức làm việc kết hợp, ở cả trụ sở doanh nghiệp và bên ngoài, đòi hỏi ứng dụng giải pháp SASE từ một nhà cung cấp duy nhất.

Tiếp tục giữ vững cam kết trong việc cung cấp giải pháp SASE toàn diện giúp mở rộng sự hội tụ của mạng và bảo mật từ vùng biên cho người dùng ở xa, Fortinet công bố các cải tiến cho FortiSASE, bao gồm:

Cải tiến tích hợp FortiGate Secure Edge: Với việc đã tích hợp FortiGate Secure Edge, các khách hàng đang sử dụng FortiGate Secure SD-WAN sẽ được hưởng lợi từ khả năng linh hoạt triển khai bảo mật tại chỗ (thông qua FortiGate) hoặc trên đám mây (thông qua FortiSASE). Các cải tiến trong tích hợp FortiGate Secure Edge mang đến cho các nhóm phụ trách bảo mật khả năng kiểm soát chi tiết hơn và linh hoạt hơn, lựa chọn thời điểm tiến hành bảo mật tại chỗ hoặc trên đám mây để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Cải tiến này sẽ đặc biệt mang lại lợi ích cho các tổ chức cho phép nhân viên làm việc theo phương thức kết hợp tại chỗ và từ xa, đồng thời đảm bảo bảo mật nhất quán tốt hơn bất kể khi người dùng đang ở đâu.

Cải tiến truy cập an toàn: Các cải tiến khác đã được cập nhật cho cả ba khả năng chính của FortiSASE nhằm đảm bảo quyền truy cập vào internet, các ứng dụng được lưu trữ riêng và các ứng dụng SaaS cho người dùng.

Truy cập Internet an toàn: FortiSASE đã được tăng cường sức mạnh hơn nữa với hiệu suất được cải thiện và khả năng mở rộng cơ sở hạ tầng cũng như hỗ trợ địa chỉ IP công cộng chuyên dụng. Trải nghiệm dựa trên vị trí địa lý tiên tiến cho phép truy cập vào các dịch vụ tùy chỉnh dựa trên vị trí của người dùng.

Truy cập an toàn vào tài nguyên riêng: FortiSASE hiện cung cấp kết nối trung tâm SD-WAN an toàn mở rộng để hỗ trợ các mạng kết hợp lớn trên quy mô toàn cầu với tích hợp liền mạch cơ sở hạ tầng tại chỗ, qua đó cung cấp cho người dùng từ xa quyền truy cập an toàn vào các ứng dụng của doanh nghiệp.

Truy cập SaaS an toàn: FortiSASE đã được nâng cấp với các cải tiến của giải pháp trung gian bảo mật truy cập đám mây (CASB) giúp mở rộng phạm vi ứng dụng và cung cấp khả năng kiểm soát sâu hơn đối với hành vi ứng dụng SaaS cũng như khả năng hạn chế quyền kiểm soát truy cập của đối tượng thuê.

Được thiết kế để mang lại giải pháp bảo mật nhất quán cho người dùng ở mọi nơi, FortiSASE hội tụ bảo mật trên đám mây – bao gồm cổng truy cập web an toàn (SWG), giải pháp truy cập Zero Trust Network trên toàn cầu (ZTNA), giải pháp trung gian bảo mật truy cập đám mây CASB chế độ kép thế hệ tiếp theo, và Tường lửa dưới dạng dịch vụ (FWaaS) – và kết nối mạng (Secure SD-WAN).

Nhờ hệ điều hành duy nhất (FortiOS), các dịch vụ bảo mật được hỗ trợ bởi công nghệ AI của FortiGuard và FortiClient, FortiSASE giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động và đảm bảo khả năng bảo mật nhất quán ở mọi nơi.

Previous articleViệt Nam giảm mạnh tới 34% mối đe dọa trực tuyến
Next articleLG ra mắt máy lọc không khí LG PuriCare 360 Hit tại Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here