Home Tin tức MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác...

MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hợp tác toàn diện

SHARE
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu

MobiFone và Học viện Bưu chính đã ký quan hệ đối tác chiến lược.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu

Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện này, hai bên sẽ sử dụng hiệu quả lợi thế, nguồn lực cũng như nhu cầu của các bên, hướng đến mục tiêu mang lại lợi ích chung cho các bên tham gia. Đặc biệt, việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa Học viện và MobiFone có tầm quan trọng chiến lược, vừa khai thác có hiệu quả các lợi thế, các điểm mạnh riêng có của Doanh nghiệp và Trường Đại học trực thuộc Bộ , vừa đóng góp cho lợi ích chung của xã hội và cộng đồng. Với sự kiện này, Học viện và MobiFone nâng tầm hợp tác lên một bước mới. 

Ngoài ra, Học viện và MobiFone sẽ triển khai các nội dung hợp tác trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, dịch vụ nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực cũng như hợp tác triển khai cung cấp dịch vụ cho xã hội; hợp tác quảng bá, phát triển thương hiệu…