Home Công nghệ số Viễn thông MobiFone chủ động chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các...

MobiFone chủ động chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

0

Chiến lược 2021-2015, MobiFone tích cực, chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những doanh nghiệp số hàng đầu tại Việt Nam, nhà cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số, nội dung số.

Ngày 24/2/2021, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam) đã hợp tác, triển khai Dự án tư vấn xây dựng chiến lược phát triển MobiFone giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, mục tiêu và kế hoạch của MobiFone sẽ là xây dựng và phát triển MobiFone trở thành Tổng công ty nhà nước vững mạnh, năng động, hiệu quả và bền vững; có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế; thực hiện tốt nhiệm vụ công ích; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ vững vai trò doanh nghiệp chủ chốt trên thị trường viễn thông di động.

Ngoài ra, MobiFone tích cực, chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những doanh nghiệp số đi đầu tại Việt Nam, nhà cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số, nội dung số.

Đặc biệt, MobiFone phát triển dựa trên chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm – “Customer centricity” – đi đầu phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ mạng di động 5G; xây dựng và phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao; triển khai các công nghệ mới có khả năng bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), big data và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR); Phát triển các sản phẩm dịch vụ phục vụ chính phủ số, chính phủ điện tử; Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ dẫn dắt các doanh nghiệp khác chuyển đổi số; Nhanh chóng triển khai các giải pháp công nghệ thông tin và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng thử nghiệm dịch vụ mobile money ngay khi Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Dự án tư vấn xây dựng chiến lược sẽ đáp ứng yêu cầu của MobiFone về đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình quản trị trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0; chủ động nghiên cứu, xác định và gia tăng lợi thế cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, hiệu quả, giữ vững và gia tăng thị phần dịch vụ viễn thông di động nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tạo tiền đề cải thiện thu nhập cho người lao động; chăm lo tốt đời sống cho người lao động, bảo đảm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Trong phạm vi Dự án, với kinh nghiệm tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, EY Việt Nam sẽ tham gia tư vấn cho MobiFone các giải pháp toàn diện thông qua trợ giúp phân tích và đánh giá mang tính chiến lược về tình hình thị trường, dự báo quy mô, xu hướng thị trường; đánh giá nguồn lực, cơ hội và thách thức của MobiFone. Từ đó, hoàn thiện tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh tổng thể của MobiFone giai đoạn phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng và đổi mới mô hình kinh doanh, mô hình tăng trưởng với chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể và các chiến lược thành phần về mạng viễn thông, CNTT, truyền thông, R&D, nhân sự và các công cụ KPI quản lý chiến lược…

Dự án xây dựng chiến lược phát triển MobiFone đến năm 2025, tầm nhìn 2030 có sự hỗ trợ từ các chuyên gia xuất sắc và dày dặn kinh nghiệm nhất của EY Việt Nam và khu vực trong các lĩnh vực tư vấn viễn thông, CNTT, chiến lược, tăng trưởng, chuyển đổi thương hiệu và xây dựng mô hình tổ chức…

Đại diện MobiFone, cho biết: “Với việc lựa chọn và bắt tay hợp tác với một đơn vị tư vấn chiến lược uy tín tầm cỡ hàng đầu thế giới, MobiFone quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang công ty công nghệ, cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số và nội dung số. Chúng tôi tin tưởng Dự án xây dựng chiến lược phát triển 2021-2025 sẽ đặt nền móng, định hướng vững chắc để MobiFone tiếp tục phát triển nhanh, mạnh trong tương lai”.

Ông Trần Đình Cường, Tổng Giám đốc EY Việt Nam khẳng định: “Các tâm điểm chiến lược đa phần tiệm cận với xu thế phát triển của ngành viễn thông và công nghệ tương lai, trên cơ sở các nghiên cứu liên tục và kinh nghiệm tư vấn liên quan mới nhất đã công bố của chúng tôi. Định hướng của MobiFone sẽ không những tận dụng được những nền tảng giá trị của một Tổng công ty Nhà nước hàng đầu mà còn giúp tạo ra những cơ hội kinh doanh, lợi thế cạnh tranh và một mạng lưới khách hàng mới một cách chủ động, linh hoạt và liên tục. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các dịch vụ viễn thông truyền thống dần trở nên bão hòa, nhu cầu và đòi hỏi của khách hàng đang thay đổi liên tục với tốc độ rất nhanh, khởi động Dự án lúc này cho thấy sự nhạy bén nắm bắt cơ hội để vượt lên thách thức, khát vọng phát triển và thịnh vượng của MobiFone.”

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here