Home Tin tức Intel giới thiệu thẻ tag tích hợp công nghệ NFC

Intel giới thiệu thẻ tag tích hợp công nghệ NFC

0
SHARE

 

Với thiết bị này, Intel và các cộng sự của mình đã thành công trong việc truyền dữ liệu (đoạn văn bản, hình ảnh,…) từ một thiết bị Android có NFC sang thẻ tag và hiển thị nó lên màn hình e-ink.

Điều này nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu nghĩ kĩ, bạn sẽ thấy việc truyền dữ liệu qua giao thức NFC đến một thể tag có màn hình e-ink sẽ vô cùng tiện lợi vì các thiết bị e-ink không cần dùng pin để truyền dữ liệu hay duy trì việc hiển thị nội dung trên màn hình của nó.

Với thiết bị này, Intel và các cộng sự của mình đã thành công trong việc truyền dữ liệu (đoạn văn bản, hình ảnh,…) từ một thiết bị Android có NFC sang thẻ tag và hiển thị nó lên màn hình e-ink.

Điều này nghe có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng nếu nghĩ kĩ, bạn sẽ thấy việc truyền dữ liệu qua giao thức NFC đến một thể tag có màn hình e-ink sẽ vô cùng tiện lợi vì các thiết bị e-ink không cần dùng pin để truyền dữ liệu hay duy trì việc hiển thị nội dung trên màn hình của nó.