Home Đời sống số Cơ hội hợp tác cung cấp dịch vụ TMĐT cho hơn 10.000...

Cơ hội hợp tác cung cấp dịch vụ TMĐT cho hơn 10.000 website

SHARE
20150829 101331

DKT đã giới thiệu bán hàng phiên bản 10 cho hơn 10.000 trên .

20150829 101331

Bizweb Sky phiên bản 10 có tính chất đột phá trong lĩnh vực (TMĐT) ở Việt Nam. Đây là một môi trường để các đơn vị hợp tác, chia sẻ theo mô hình cùng có lợi trên nhiều lĩnh vực.

Dịch vụ Bizweb hiện có các đối tác ứng dụng, thiết kế giao diện website, thiết lập website, marketing/SEO, chụp ảnh sản phẩm, content marketing, web graphic,… Các doanh nghiệp đang là khách hàng của Bizweb như GiaoHangNhanh, Subiz, Applancer, Viam Studio, VHT, Vietguys, Digitel, WebSoSanh,…