Home Di Động Nhiều smartphone Oppo giảm giá mạnh trong 7/2018

Nhiều smartphone Oppo giảm giá mạnh trong 7/2018

SHARE

Tại các cửa hàng di động, hàng loạt smartphone Oppo được giảm giá khá sâu so với tháng 6 vừa qua.

Cụ thể, Oppo F5 phiên bản RAM 6GB giảm từ 7,49 triệu đồng xuống 6,49 triệu đồng; Oppo F5 Phiên bản RAM 4GB giảm từ 6,99 triệu đồng xuống 5,99 triệu đồng.

Oppo F3 Plus giảm từ 6,49 triệu đồng xuống 5,99 triệu đồng; Oppo F3 giảm từ 6,99 triệu đồng xuống 4,69 triệu đồng;

Oppo A83 RAM 3 GB hạ giá từ 4,99 triệu đồng xuống 4,49 triệu đồng; Oppo A83 RAM 2 GB: 3,69 triệu đồng;

Oppo F7 phiên bản RAM 6GB giảm còn 9,99 triệu đồng; phiên bản RAM 4GB còn 7,99 triệu đồng; Oppo F7 Youth còn 6,49 triệu đồng;

Oppo F5 phiên bản RAM 6GB chỉ còn 6,49 triệu đồng; phiên bản RAM 4GB là 5,99 triệu đồng; Oppo F5 Youth: 5,99 triệu đồng;

Oppo F3 Plus là 5,99 triệu đồng; Oppo F3 là 4,69 triệu đồng; Oppo F3 Lite là 4,49 triệu đồng;

Oppo F1 Plus là 5,99 triệu đồng; Oppo F1s 2017 là 5,99 triệu đồng;

Oppo A71: 4,19 triệu đồng; Oppo A39: 4,29 triệu đồng; Oppo A71k (2018): 3,29 triệu đồng; Oppo A37: 3,29 triệu đồng.