Home Công nghệ số LG U+ và Huawei trình diễn công nghệ “Kết nối kép” 5G

LG U+ và Huawei trình diễn công nghệ “Kết nối kép” 5G

0

LG U+ và Huawei đã hoàn thành thành công việc kiểm tra công nghệ ‘Kết nối kép’ (Dual Connectivity) trong quá trình thử nghiệm thực địa 5G tại Seoul.

Công nghệ ‘Kết nối kép’ cung cấp tốc độ đường tải xuống 20Gbps bằng cách kết nối trạm thu phát sóng 3.5GHz với trạm thu phát sóng 28GHz. Việc kiểm tra này đã cho thấy một thành tựu lớn của LG U+ và Huawei đạt được trong sáng tạo chung công nghệ 5G.

Kiểm tra thực địa công nghệ ‘Kết nối kép’ 5G đã cho thấy thiết bị đầu cuối kết nối đồng thời với các trạm thu phát sóng 3.5GHz và 28GHz, và nhận dữ liệu từ hai trạm thu phát này, giúp cho tỷ lệ người dùng đơn lẻ gia tăng đáng kể. Việc kiểm tra được tiến hành thông qua hợp tác giữa hai trạm thu phát sóng tại cơ sở thử nghiệm 5G của LG U+ tại Seoul, và xác nhận rằng dữ liệu đường tải xuống từ cả trạm cơ sở 3.5GHz và trạm cơ sở 28GHz đã được kết hợp để cung cấp tốc độ truyền tải khoảng 20Gbps.

‘Kết nối kép’ là một kỹ thuật cho phép nhiều trạm thu phát sóng (trạm gốc) truyền tải dữ liệu đồng thời hoặc luân phiên cho người dùng để họ có thể giao tiếp thông suốt với những người dùng khác khi di chuyển giữa các trạm thu phát sóng. Công nghệ ‘Kết nối kép’ thích hợp để sử dụng giữa các trạm gốc 5G 3.5GHz và các trạm gốc 28GHz, đồng thời cũng có thể được sử dụng giữa các trạm gốc 4G và 5G.

Trước đây, LG U+ đã sử dụng môi trường phòng thí nghiệm để kiểm tra công nghệ ‘Kết nối kép’ giữa các trạm gốc 4G. Lần này, LG U+ và Huawei đã hoàn thành việc kiểm thử giữa các trạm gốc 5G, đồng thời thiết lập một nền tảng cho ‘Kết nối kép’ 4G-5G trong tương lai trong một môi trường mạng 4G-5G hỗn hợp.

Ông Kim Dae Hee, Giám đốc Chiến lược 5G của LG U+, cho biết: “Bằng việc trình diễn công nghệ ‘Kết nối kép’ – công nghệ sẽ đóng vai trò then chốt trong hoạt động đa dạng của các trạm thu phát sóng vô tuyến 4G và 5G – chúng tôi sẽ phát triển nhiều công nghệ thế hệ mới khác để cung cấp một dịch vụ 5G”.

LG U+ và Huawei sẽ tiếp tục thực hiện hợp tác kỹ thuật công nghệ 5G để đáp ứng việc khai trương thương mại công nghệ và dịch vụ 5G trong thời gian tới.

Previous articleSẽ thu phí đọc báo online trong tương lai
Next articleNền tảng áo hóa vẫn nhiều rủi ro, nguy cơ tấn công tổ chức tài chính

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here