Home Tin tức Grab Việt Nam cùng cộng đồng chung tay “Xây cầu đến lớp”...

Grab Việt Nam cùng cộng đồng chung tay “Xây cầu đến lớp” với tổng kinh phí 4 tỷ 660 triệu

0
Sáng 15/12/2020, t?i Hà N?i, Qu? B?o tr? tr? em Vi?t Nam (Qu? BTTEVN) cùng Công ty TNHH Grab Vi?t Nam (Grab Vi?t Nam) t? ch?c H?i th?o so k?t D? án “Xây c?u d?n l?p” – Nam th? I. Ðây là d? án H? tr? phát tri?n cho tr? em các vùng khó khan giúp h?c sinh d?n tru?ng thu?n ti?n, an toàn do Công ty TNHH Grab Vi?t Nam tài tr? thông qua Qu? B?o tr? tr? em Vi?t Nam v?i kinh phí 4 t? 660 tri?u d?ng (cho nam th? I). D? án b?t d?u du?c tri?n khai t? tháng 5/2019, sau hon m?t nam th?c hi?n D? án, thông qua Qu? BTTEVN, Grab Vi?t Nam dã tri?n khai xây d?ng, khánh thành và dua vào s? d?ng 5 cây c?u dân sinh t?i 3 t?nh (Vinh Long 2 c?u, Ti?n Gian 1 c?u, Hà Giang 2 c?u) v?i kho?ng 2.700 tr? em hu?ng l?i. Nam th? Hai, D? án s? th?c hi?n h? tr? tri?n khai xây d?ng 3 cây c?u dân sinh t?i các vùng nông thôn, h?o lánh, vùng sâu, vùng xa v?i kinh phí kho?ng 3 t? d?ng. (D? án cung là m?t ph?n trong n? l?c hu?ng ?ng Chuong trình m?c tiêu qu?c gia xây d?ng nông thôn m?i c?a Chính ph?). Trong ?nh: Quang c?nh H?i th?o. ?nh: Anh Tu?n – TTXVN

Ngày 15/12 tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) cùng Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) tổ chức Hội thảo sơ kết dự án “Xây cầu đến lớp” – Năm thứ 1.

Mục đích của Hội thảo sơ kết “Xây cầu đến lớp” nhằm đánh giá kết quả sau một năm thực hiện dự án, những thuận lợi, khó khăn khi triển khai dự án để triển khai thực hiện dự án những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTEVN, đánh giá rất cao sự nỗ lực của Grab Việt Nam trong việc hỗ trợ kinh phí xây dựng những cây cầu, phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh và những người dân, giúp cho trẻ em rút ngắn khoảng cách đến trường, giúp cho người dân thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, sinh hoạt hàng ngày. Việc làm này của Grab thể hiện rõ trách nhiệm cộng đồng.

Bà Đặng Thị Thùy Trang, Giám đốc Đối ngoại của Grab Việt Nam, cho biết: Sau hơn 1 năm triển khai, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội, dự án Xây cầu đến lớp vẫn được triển khai đúng kế hoạch. Với tổng cộng 5 cây cầu được xây dựng ở 3 địa phương khắp cả nước, dự án đã đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu thực tế của bà con nhân dân, kết nối hàng ngàn trẻ em đến trường, và hàng trăm ngàn bà con nhân dân qua sông, qua suối để bán buôn, sinh hoạt…

“Xây cầu đến lớp” là dự án Hỗ trợ phát triển cho trẻ em các vùng khó khăn do Grab Việt Nam cùng cộng đồng đã chung tay đóng góp thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với kinh phí 4 tỷ 660 triệu đồng cho năm thứ 1. Dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 5/2019.

Dự án ra đời với mục đích nhằm xây dựng những cây cầu dân sinh tại vùng nông thôn, hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa giúp người dân dễ dàng hơn trong việc tham gia giao thông, phát triển kinh tế vùng miền và đặc biệt hơn là giúp học sinh đến trường thuận tiện, an toàn. Dự án cũng là một phần trong nỗ lực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Sau hơn một năm thực hiện Dự án, thông qua Quỹ BTTEVN, Grab Việt Nam đã triển khai xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng 5 cây cầu dân sinh tại 3 tỉnh (Vĩnh Long 2 cầu, Tiền Giang 1 cầu, Hà Giang 2 cầu) với khoảng 2.700 trẻ em hưởng lợi.

Dự kiến năm thứ hai, dự án sẽ thực hiện hỗ trợ triển khai xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại các vùng nông thôn, hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Grab Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tiếp tục xây dựng thêm nhiều cây cầu nữa ở những vùng khó khăn. Đây cũng là một phần trong lộ trình thực hiện sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng mà Grab đang cam kết thực hiện tại Việt Nam, thông qua công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người dân, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo thỏa thuận hợp tác, trong 3 năm Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam sẽ cùng triển khai dự án xây dựng cầu giao thông (cầu cứng và cầu liên hợp đập tràn) tại một số địa phương, có điều kiện đi lại khó khăn…

Previous articleFPT Shop mở bán sạc nhanh 20W và iPhone 12 Pro Max 128GB
Next articleRealme giới thiệu linh vật Realmeow phù hợp cho giới trẻ, Realmefans

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here