Home Tags Thiết kế vi mạch

Tag: thiết kế vi mạch

69% người dùng Mobile Money ở nông thôn, miền núi

0
Việt Nam có hơn 3,9 triệu người sử dụng Mobile Money, đặc biệt số lượng người dùng tại nông thôn, miền núi, vùng sâu,...